Csapatparancsnoki tudnivalók​

Minképpen olvasd el alaposan az MCSSZ alapszabályát, szervezeti és működési szabályzatát és a táborozási szabályzatot. A következőkben igyekszünk emlékeztető gyanánt kiemelni praktikus információkat, de a szabályzatok az irányadóak.

Fontos dátumok az évben: (további információért kattints a megfelelő dobozra)

Az ECSET a szövetség tagnyílvántartó rendszere. 
Email címmel vagy ECSET kóddal be lehet lépni, ha nem léptél még be korábban, csak egy jelszó emlékeztetőt kell kérned. 

Csapatparancsnokként szerkesztői jogosultságod van, hozzáférsz és szerkesztheted a csapattagjaid adatait. Adhatsz szerkesztői jogosultságot másnak is a csapatban, ha az adminisztrációt nem Te végzed. 

Az ECSET rendszeren belül kell leadni az éves jelentést és a táborozási engedély kérelmet.

Évkezdő vezetőségi jegyzőkönyv

Az évindító vezetőségi ülést augusztusban vagy szeptemberben kell megtartani, és az ülés után két héten belül le kell küldeni a kerületi elnökségnek az ülés jegyzőkönyvét. Az SZMSZ 8. Bekezdése tartalmazza a részleteket, de kötelező rész a csapatparancsnok előző évi beszámolójának elfogadása, illetve az adott évre szóló munkaterv és költségvetés elfogadása.

Éves jelentés

Az éves jelentés elkészítésének gerince, hogy frissíted a csapattagok névsorát és adatait, az adott év december 31-i állapot szerint. Ezt meg lehet tenni egyesével is, de hatékonyabb a Tagok fül alatt a “Le- és feltöltés” gombra kattintani, ahol részletesen le van írva, hogy milyen módon, Excel-ben lehet az adatokat kezelni.

Ezek után a Jelentések fül alatt az új jelentés gombra kattintva kell még néhány adatot megadni, majd a jelentést beadni.

Az éves jelentés beadásának a határideje az adott cserkészév október 31. Pl. a 2022/23-as cserkészévről 2022. október 31-ig kell a jelentés beadni.  Az éves jelentést a kerületi elnökség bírálja el, az éves jelentés kizárólag a tagdíj beérkezését követően kerül elfogadásra.

Kerületi küldöttgyűlés

A csapatküldöttek képviselik a csapatot a kerületi küldöttgyűlésben. Ha valamelyik csapatküldött nem tud résztvenni a küldöttgyűlésen, akkor a csapat pótküldöttei közül helyettesítheti valaki. Az éves rendes kerületi küldöttgyűlés általában február első felében van. 

A csapatküldötteket és a pótküldötteket is a felnőtt tagi gyűlés választja, az ő megbízásuk is 3 évre szól.  Csapatküldöttnek és pótküldöttnek a csapat fenőtt tagjai közül bárki választható.

Minden megkezdett 35 fő után egy csapatküldötte és egy pótküldötte lehet a csapatnak. A csapatparancsnok automatikusan csapatküldött. 

Az ECSET-ben látszik a csapatlétszám, és az is, hogy kik az aktuális csapatküldöttek, így látjátok, hogy hányat kell éppen választani. 

A küldöttgyűlés témáiról igyekszünk időben tájékoztatni Titeket, de minden évben fontos témákban kell döntéseket hozni, úgyhogy nagyon jó, ha maximális létszámmal képviselteti magát a csapat. A kerületi küldöttgyűlésen választjuk meg az országos küldöttgyűlés és az országos tanács kerületi tagjait is.

A korábbi küldöttgyűlések anyagait elérhetitek ide kattintva.

Tagdíjbefizetés

A beadott jelentés alapján az ECSET kiszámolja a csapatra vonatkozó tagdíj mértékét. A tagdíjakat a csapatnak kell összegyűjtenie a tagoktól, és a kerülethez kell eljuttatni a következő év január 15-ig. (Tehát a 2022/23 cserkészévre vonatkozó tagdíjat 2023. január 15-ig.)

Befizetni van lehetőségetek:
 • készpénzzel:
  • a kerületi küldöttgyűlésen
  • bármelyik UniCredit bankfiókban vagy postai csekkel, az átutalásnál feltüntetett bankszámlára
  • személyes találkozó keretében, az ügyvezető elnökkel előre egyeztetve
 • átutalással:
  • Magyar Cserkésszövetség, X. Cserkészkerület
   UniCredit Bank 10918001-00000071-76940150
  • Másodlagos azonosító: xker@cserkesz.hu

Közlemény:

Az SZMSZ 5. § (1) szerint: “A befizetés közleményében fel kell tüntetni a csapatszámot, és hogy hány működő és teljes jogú tag tagdíja lett befizetve egyszerre.”
Ez alapján egy példa a helyes közleményre: 123. cscs. tagdíj, 40 működő, 15 felnőtt tag

A tagdíjakról számlát a hatályos szabályok értelmében nem tudunk adni, igazolást szívesen kiállítunk, ami megfelel a könyveléshez. További kérdésekkel keressetek minket!

Táborozás

A csapatok táborozási engedélyének két alapvető feltétele:

  • leadott éves jelentés
  • befizet

A táborozási engedély iránti kérelmet az ECSET-ben kell leadni, tartalmi elemei:

  • Táborozó csapatok csapatszáma
  • Táborozó cserkészek létszáma
  • Tábor időpontja
  • Tábor helye
  • Táborparancsnok neve és helyettese neve (Nem lehet ugyanaz a cserkész.)
  • GH-sok nevei
  • Háziorvos neve és címe; Sürgősségi Betegellátó Osztály címe

Kötelező mellékletek:

  • Népegészségügyi hatóság igazolása a 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet 4.§ (1.)-(2.) szerinti bejelentésről. (Ez hat és fél perc munkát igényel, videó az evok kurzusban. A hivatal válasza egy-két hét is lehet.)

  • Táborhely tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének engedélye
   Szükség esetén a Természetvédelmi hatóság engedélye (Ügyintézési határidő: 90 nap!)

  • Konyhafőnöki alkalmassági igazolások (Őrsi főzés esetén minden őrsvezetőnek be kell szereznie, és egy nagy pdf-be fűzve kell csatolni.)

  • Először táboroztató parancsnok esetén pénzügyi és élelmezési terv

  • Egyéb dokumentumok szükség szerint: Néha előfordul, hogy az erdőgazdálkodó vagy valamely hatóság a táborozást valamilyen feltételhez köti. Ennek a feltételnek a teljesüléséért a táborparancsnok személyesen felelős. Amennyiben az erdőgazdálkodó feltételként szabja meg például a helyi vadásztársaság írásbeli engedélyét, ezt a dokumentumot is csatolni kell az engedélykérelemhez. (Hiszen e nélkül a tulajdonosi engedély hatálytalan.)

Egyéb tudnivalók:

  • a tábort a táborozás megkezdése előtt legalább hat héttel be kell jelenteni a területileg illetékes ÁNTSZ szervezetnél – erre csak elektronikusan van lehetőség
  • legalább a konyhafőnöknek, ideális esetben mindegyik GH-snak rendelkeznie kell egészségügyi alkalmassági vizsgálattal (EÜ kék könyv)
  • a tábor minden résztvevőjének négy napnál nem régebbi egészségügyi nyilatkozattal kell rendelkeznie

Részletes útmutatóért és segédanyagokért látogassatok el a Táborozás EVOK-kurzusbahttps://evok.cserkesz.hu/course/view.php?id=239!

Az írott anyag főként az I. Cserkészkerület elnöksége által lett összeállítva. Köszönjük, hogy megosztottátok velünk!;)

Scroll to top