Csapatparancsnoki tudnivalók​

Minképpen olvasd el alaposan az MCSSZ alapszabályát, szervezeti és működési szabályzatát és a táborozási szabályzatot. A következőkben igyekszünk emlékeztető gyanánt kiemelni praktikus információkat, de a szabályzatok az irányadóak.

Fontos dátumok az évben: (további információért kattints a megfelelő dobozra)

Az ECSET a szövetség tagnyílvántartó rendszere. 
Email címmel vagy ECSET kóddal be lehet lépni, ha nem léptél még be korábban, csak egy jelszó emlékeztetőt kell kérned. 

Csapatparancsnokként szerkesztői jogosultságod van, hozzáférsz és szerkesztheted a csapattagjaid adatait. Adhatsz szerkesztői jogosultságot másnak is a csapatban, ha az adminisztrációt nem Te végzed. 

Az ECSET rendszeren belül kell leadni az éves jelentést és a táborozási engedély kérelmet.

Évkezdő vezetőségi jegyzőkönyv

Az évindító vezetőségi ülést augusztusban vagy szeptemberben kell megtartani, és az ülés után két héten belül le kell küldeni a kerületi elnökségnek az ülés jegyzőkönyvét. Az SZMSZ 8. Bekezdése tartalmazza a részleteket, de kötelező rész a csapatparancsnok előző évi beszámolójának elfogadása, illetve az adott évre szóló munkaterv és költségvetés elfogadása.

Éves jelentés

Az éves jelentés elkészítésének gerince, hogy frissíted a csapattagok névsorát és adatait, az adott év december 31-i állapot szerint. Ezt meg lehet tenni egyesével is, de hatékonyabb a Tagok fül alatt a “Le- és feltöltés” gombra kattintani, ahol részletesen le van írva, hogy milyen módon, Excel-ben lehet az adatokat kezelni.

Ezek után a Jelentések fül alatt az új jelentés gombra kattintva kell még néhány adatot megadni, majd a jelentést beadni.

Az éves jelentés beadásának a határideje az adott cserkészév október 31. Pl. a 2022/23-as cserkészévről 2022. október 31-ig kell a jelentés beadni.  Az éves jelentést a kerületi elnökség bírálja el, az éves jelentés kizárólag a tagdíj beérkezését követően kerül elfogadásra.

Kerületi küldöttgyűlés

A csapatküldöttek képviselik a csapatot a kerületi küldöttgyűlésben. Ha valamelyik csapatküldött nem tud résztvenni a küldöttgyűlésen, akkor a csapat pótküldöttei közül helyettesítheti valaki. Az éves rendes kerületi küldöttgyűlés általában február első felében van. 

A csapatküldötteket és a pótküldötteket is a felnőtt tagi gyűlés választja, az ő megbízásuk is 3 évre szól.  Csapatküldöttnek és pótküldöttnek a csapat fenőtt tagjai közül bárki választható.

Minden megkezdett 35 fő után egy csapatküldötte és egy pótküldötte lehet a csapatnak. A csapatparancsnok automatikusan csapatküldött. 

Az ECSET-ben látszik a csapatlétszám, és az is, hogy kik az aktuális csapatküldöttek, így látjátok, hogy hányat kell éppen választani. 

A küldöttgyűlés témáiról igyekszünk időben tájékoztatni Titeket, de minden évben fontos témákban kell döntéseket hozni, úgyhogy nagyon jó, ha maximális létszámmal képviselteti magát a csapat. A kerületi küldöttgyűlésen választjuk meg az országos küldöttgyűlés és az országos tanács kerületi tagjait is.

A korábbi küldöttgyűlések anyagait elérhetitek ide kattintva.

Tagdíjbefizetés

A beadott jelentés alapján az ECSET kiszámolja a csapatra vonatkozó tagdíj mértékét. Aktív tagoknak ez 4500 Ft, felnőtt tagoknak 4750 Ft. A tagdíjakat a csapatnak kell összegyűjtenie a tagoktól, és a kerülethez kell eljuttatni a következő év január 15-ig. (Tehát a 2022/23 cserkészévre vonatkozó tagdíjat 2023. január 15-ig.)

Befizetni van lehetőségetek:
 • készpénzzel:
  • a kerületi küldöttgyűlésen
  • bármelyik UniCredit bankfiókban vagy postai csekkel, az átutalásnál feltüntetett bankszámlára
  • személyes találkozó keretében, az ügyvezető elnökkel előre egyeztetve
 • átutalással:
  • Magyar Cserkésszövetség, X. Cserkészkerület
   UniCredit Bank 10918001-00000071-76940150
  • Másodlagos azonosító: xker@cserkesz.hu

Közlemény:

Az SZMSZ 5. § (1) szerint: “A befizetés közleményében fel kell tüntetni a csapatszámot, és hogy hány működő és teljes jogú tag tagdíja lett befizetve egyszerre.”
Ez alapján egy példa a helyes közleményre: 123. cscs. tagdíj, 40 működő, 15 felnőtt tag

A tagdíjakról számlát a hatályos szabályok értelmében nem tudunk adni, igazolást szívesen kiállítunk, ami megfelel a könyveléshez. További kérdésekkel keressetek minket!

Táborozás

A csapatok táborozási engedélyének két alapvető feltétele:

  • leadott éves jelentés
  • befizetett tagdíj

A táborozási engedély iránti kérelmet az ECSET-ben kell leadni, ennek kitöltésénél az alábbiakra kell figyelni:

  • a táborhelynek legyenek GPS koordinátái (ennek hiányában részletes térképvázlatot kell mellékelni)
  • a táborparancsnoknak feltétlenül legyenek meg az elérhetőségei (telefonszám, email cím, lakcím) – akár az ECSET-ben
  • legyen a tábornak célkitűzése
  • az orvosnak ne csak a neve, hanem valamilyen elérhetősége is legyen feltüntetve (cím vagy telefonszám)
  • közös csapattábor esetén a táborban részt vevő valamennyi csapatnak be kell adnia az engedélykérelmet, de a mellékleteket elég az egyik csapat kérelméhez csatolni

Kötelező mellékletek:

  • táborhely tulajdonosának engedélye
  • az illetékes regionális közegészségügyi intézethez, és egyéb hatósághoz benyújtott kérelem másolatáta
  • először táborozó csapatnál vagy először táboroztató parancsnok esetén a részletes élelmezési tervet és a költségvetést.
  • a konyhafőnök által helyesen kitöltött és aláírt élelmiszerhigiéniai alkalmassági teszt

   (ha a konyhafőnök nem tud végig a táborban lenni, akkor valaki más is töltse ki a GH-ról, hogy mindig legyen ott olyan, aki rendelkezik érvényes igazolással)
   A teszt kitöltéséhez szükséges ismeret anyag nagyrésze megtalálható a TÁSZ 1. és 2. Mellékletében.

Egyéb tudnivalók:

  • a tábort a táborozás megkezdése előtt legalább hat héttel be kell jelenteni a területileg illetékes ÁNTSZ szervezetnél – erre elektronikusan is van lehetőség
  • legalább a konyhafőnöknek, ideális esetben mindegyik GH-snak rendelkeznie kell egészségügyi alkalmassági vizsgálattal (EÜ kék könyv)
  • a tábor minden résztvevőjének négy napnál nem régebbi egészségügyi nyilatkozattal kell rendelkeznie
  • emellett a természetvédelmi területen levő táborozást be kell jelenteni az adott természetvédelmi hatóságnál (erről bővebb információt az országos táborozási vezető tud nyújtani)

Az írott anyag főként az I. Cserkészkerület elnöksége által lett összeállítva. Köszönjük, hogy megosztottátok velünk!;)

Scroll to top